NYBRO

Bakom Kulturhuset Kristallen planeras ett 60-tal lägenheter. I fastigheten Tor 3 kommer det byggas ettor upp till fyrarumslägenheter fördelat i två huskroppar.

”Det känns fantastiskt kul att fortsätta vår expansion i Nybro, speciellt då jag själv är uppvuxen här. Tor har ett fantastiskt läge med möjlighet att skapa nya boenden” – Jim Andersson Småländska Hem.