FIGEHOLM

Vi inom Småländska Hem ser en potential i att exploatera nya bostäder i småhus format på Högskulla gård i Figeholm.

Området är mycket naturskönt och vackert med en närhet till annan bebyggelse, affär och fritidsområden. Tanken är att exploatera småskaliga småhus i ett och två plan enligt planbeskrivning och detaljplan med en attraktiv gestaltning.

En bra dialog har hållits med tjänstemän inom Oskarshamns kommun under en tid och vi på Småländska Hem ser fram emot att samarbeta med kommunen för att skapa ett attraktivt och nytt bostadsområde på Högskulla Gård i Figeholm.