PARTNERS

Anebyhusgruppen är en av Sveriges ledande småhustillverkare och en viktig strategisk partner till Småländska Hem. Tillsammans utvecklar vi nya bostadskoncept, nya områden och jobbar tillsammans för att skapa hållbara projekt för framtiden. Anebyhusgruppens breda kompetens, styrka som större koncern, starka varumärken och svenska fabriker i Småländska Åseda gör det möjligt för oss på Småländska Hem att utvecklas och växa som företag.

Med hjälp av BDC Byggkonsult har vi på Småländska Hem en partner både inom arkitektur och projektering. De hjälper oss ta fram ritningsunderlag, förslag på nya lösningar i koncepten och de ser till att alla projekt är i enighet med alla myndighetskrav, regelverk och normer.

 

Alltefter våra önskemål hjälper Glimstedts oss vid varje del i avtalsprocessen exempelvis genom att ta fram samt granska avtalsutkast men även att närvara och bistå vid avtalsförhandlingar.

Nässjö Näringsliv AB är en viktig partner till Småländska Hem då de fungerar som en länk mellan kommunen och näringslivet. Med lång erfarenhet och bred kompetens kan Småländska Hem tillsammans med NNAB hitta lösningar för samhälls och bostadsutveckling i närområdet.

Pa Berglund AB kommer främst arbeta med att bilda de bostadsrättsföreningar Småländska Hem bygger. Tillsammans säkerställer vi att föreningarna följer de regler som finns samt att de har en sund ekonomisk plan som håller i längden. Pa Berglund kommer även att bistå vid kostnadskalkyler, utformandet av föreningsstadgar men även vid informationsmöten och föreningsstämmor.