Kommun och företag

Vi skapar hem för fler

Småländska hem har en tydlig målsättning, att skapa bostäder som möjliggör för fler att ta ett kliv in på bostadsmarknaden.

Bostadsutveckling

Vår huvudsakliga verksamhet består av bostadsutveckling där vi investerar i mark eller byggnader och omvandlar detta till attraktiva bostadsområden. Vi arbetar från tidigt skede med markförvärv och projektering till uppförande av inflyttningsklara hus och lägenheter.

Hide

Läs mer

Vi arbetar med att förvärva mark, utveckla bostadskoncept, handla upp byggentreprenader och sälja bostäder. Majoriteten av våra projekt sker i egen regi och erhålls genom kommunala markanvisningar eller genom privata markförvärv. Vi samarbetar ofta och gärna med andra aktörer. Vi samverkar idag med arkitektfirmor, byggbolag, privata markägare och andra bostadsutvecklare. Vi utvecklar bostäder i bostadsrättsform samt hyresrätter och studentbostäder till långsiktiga ägare. För byggnation av våra bostäder anlitar vi stora och medelstora entreprenör, ofta med en lokal förankring

Att kunna genomföra de projekt vi tar oss an är viktigt för oss. Genom att arbeta med effektiva byggprocesser där vi nyttjar skalfördelar och väl inarbetade system för att upptäcka och förebygga fel kan vi höja kvalitetsnivån på våra bostäder och säkerställa ett robust genomförande.

Samhällsnytta och miljö

Som bostadsutvecklare har vi ett ansvar och en möjlighet att bidra till en positiv samhällsutveckling. Bostäderna och hemmen vi bygger påverkar i hög grad människors livssituation och möjligheter. Med ett helhetsperspektiv på boendeekonomi, samhörighet och smarta gröna lösningar vill vi vara med och skapa långsiktiga förutsättningar för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

Hide

Läs mer

Vår vision är att utveckla bostadsområden som gör det möjligt för fler att etablera sig på bostadsmarknaden. Bostaden och boendet påverkar i hög grad människors livssituation och möjligheter i livet. Samtidigt är det i hemmet och vid byggandet av bostaden som en stor del av samhällets klimatavtryck har sitt ursprung. Med ett helhetsperspektiv på boendeekonomi, samhörighet och smarta gröna lösningar vill vi vara med och skapa långsiktiga förutsättningar för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

Projekt

Norra Viken

Norra Viken

Bo vid havet på Öland. Norra Viken i Mörbylånga erbjuder det bästa av Öland. Här möter havet Stora Alvaret – en ...
Mörbylånga

Mörbylånga

Alldeles intill vackra Kalmarsund planeras det nu för att byggas äganderätter i form av både parhus och kedjehus, ...
Åminne

Åminne

Dragningskraften till vackra brukssamhället Åminne är inte svår att förstå sig på. Här bor man med stor känsla av ...