Hållbarhet

Hållbarhet är stort. Och litet.

För oss är hållbarhet både stort och litet. Det stora helhetsperspektivet är en förutsättning för att kunna göra rätt i det lilla. Det gör livet mer hållbart i hemmet, på jobbet och i framtiden.

Vi skapar attraktiva och hållbara boenden

Med ett hållbart boende menar vi ett boende som tillgodoser människors behov, samtidigt som planetens gränser respekteras. För att leva upp till det måste vi agera hållbart utifrån alla delar av vår verksamhet. Vårt hållbarhetsarbete utgår ifrån fyra områden. Det vi bygger, det vi förvaltar, det vi återutvecklar och det vi själva gör i vårt dagliga arbete.

Hållbarhet i stort och smått

Hållbarhet för oss är att tänka långsiktigt – det vi gör idag handlar inte bara om oss eller vad som är bäst för stunden. Vi vill zooma ut från vår verklighet så att vi ser helheten – se hur vår roll påverkar omvärlden framtiden och hur vi påverkar den. När vi pratar om hållbarhet är det inte ett modeord. Det är en drivkraft för oss för att skapa så bra lösningar som möjligt ur alla perspektiv – ekonomiskt, socialt och miljömässigt – både på kort sikt och lång.

Bygga hållbart

Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade om den senaste byggtekniken för att kunna bygga resurseffektivt. Trä och återvunna underhållsfria material prioriteras. Husen som byggs är mer energisnåla än vad lagen kräver och likaså har vi lagt ribban högt gällande miljö- och hälsokrav, allt utan att kompromissa på den höga kvalitén som utlovas våra kunder.

Social hållbarhet

Vår vision är att skapa levande kvarter där människor i alla olika åldrar kan umgås tillsammans. Med trivsamma och inbjudande gemenskapsytor i form av t.ex. orangerier ger vi förutsättningar för ett rikt socialt liv och ökat välbefinnande – och en bra grund för kommande generationer att bygga vidare på.

Hela vägen

Alla husen är förberedda för solceller och laddstolpar, och vi hjälper gärna våra kunder att smidigt kunna installera och ta del av avtal som våra kunder har möjligheten att använda.
I ett samarbete med Chalmers deltar vi i forskning kring hållbara material, samtidigt som vi medverkar i Jönköping University’s forskning för hållbart byggande.