ERFARENHETER

Vårt mål är att bygga ett hem för alla med kvalité och inbyggd omtanke!

Att köpa ett nybyggt hem tillhör de största projekten man gör i livet. Besluten man gör påverkar familjens hela liv. Du väljer kanske platsen där dina barn ska växa upp eller så är det platsen som du skall leva bekvämt och tryggt under din pension. Därför är det extra viktigt att du som kund känner dig trygg med oss på Småländska Hem.

Småländska Hem är ett projektutvecklingsföretag inriktat på nyproduktion av bostäder. Vi tar ansvar för hela processen från utveckling, försäljning, projektledning till en nyckelfärdig bostad och ett nyckelfärdigt område till slutkonsumenten.

Vi arbetar för ett hållbart byggande och varje dag strävar vi efter att göra ett så litet avtryck på miljön som möjligt, där Arkitektur och de praktiska möjligheterna går samman för att skapa de bästa lösningarna för våra bostäder, detta är ett signum för Småländska Hems bostäder.

Vi som jobbar inom Småländska Hem har mer än 50 års erfarenhet tillsammans inom fastighet, bygg och bankvärlden. Detta gör oss kompletta inom samtliga områden som gör att ni som kund kan känna er trygga att ni väljer rätt samarbetspartner för era bostadsprojekt.